در فصل پیش رو پیش بینی میشود که گردش ویروس کرونا و آنفلانزا راهمزمان داشته باشیم ولی میتوان امیدوار بود که با رعایت پروتکلهای بهداشتی، از میزان بروز آنفلانزا نیز کمتر شود.همچنین در این فصل واکسیناسیون آنفلانزا بیش از پیش توصیه میشود.
این راهنما با تلاش و مشارکت جمعی از اساتید رشته های تخصصی و فوق تخصصی و کارشناسان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تمرکز بر راهنمای نحوه برخورد با بیماران در سطوح سرپایی و بستری تهیه شده است و به تصویب نهایی کمیته علمی ستاد کشوری مدیریت بیماری کرونا ویروس covid-19 رسیده است .مقرر شده است که این پروتکل با نظر کمیته علمی و براساس شواهد علمی و ارزیابی های میدانی (نظیر تعداد بیماران بستری, نتایج و میزان تجویز و مصرف دارو) در فواصل زمانی موردنیاز به روزرسانی شود .