براساس آمار‌های جهانی اعلام شده شمار کل مبتلایان به کرونا در سراسر جهان با افزایش ۵۲۸ هزار و ۶۹۸ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تا کنون به ۱۰۰ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۶۸۱ نفر رسیده است.
طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۵۷۴ هزار و ۵۴۷ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تا کنون به ۹۹ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۱۹۸ نفر رسیده است.فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۳ هزار و ۸۲۳ نفری در یک روز به تعداد ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۳۴۱ نفر رسیده است.
طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۵۸۵ هزار و ۷۴۹ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تا کنون به ۹۶ میلیون و ۶۲۴ هزار و ۴۰۴ نفر رسیده است.
در حال حاضر (دوشنبه ۲۹ دی‌ماه) آمریکا با بیش از ۲۴ میلیون و ۴۸۲ هزار مبتلا، از نظر تعداد مبتلایان به این ویروس در رده اول قرار دارد و کشور‌های هند، برزیل و روسیه در رده‌های دوم تا چهارم هستند.
طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلا به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۸۲۰ هزار و ۷۹۶ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تا کنون به ۸۸ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۵۶۴ نفر رسیده است.
آمار جهانیِ مبتلایان به کرونا تاکنون به ۸۶ میلیون و۸۳۹ هزار و ۲۲۶ نفر رسیده و مرگ یک میلیون و ۸۷۶ هزار و ۲۴۳ نفر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری تأیید شده است.
آمار جهانیِ مبتلایان به کرونا تاکنون به ۸۴ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۸۷۵ نفر رسیده و مرگ یک میلیون و ۸۴۳ هزار و ۵۵۶ نفر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری تأیید شده است.