دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت ضمن تشریح جزئیات پروتکل اجرای دومین مطالعه بالینی واکسن کرونای ایرانی، گفت: این واکسن نوترکیب بوده و یک پروتئین نوترکیب است که تکنولوژی آن با واکسن‌ کرونای ایرانی قبلی که مجوز کارآزمایی بالینی داخل کشور را دریافت کرده، متفاوت است.
ویروس‌های کرونا گروه بزرگی از ویروس‌ها هستند که باعث بروز مشکلات تنفسی در انسان و حیوانات می‌شوند. مشکلات تنفسی ایجاد شده در اثر این نوع ویروس‌ها می‌تواند به سادگی یک سرماخوردگی خفیف یا به شدت ذات‌الریه باشد.
پویش ملی تغذیه، امسال از پانزدهم تا سی ام دی، با شعار «تغذیه سالم برای پیشگیری از کرونا» در سراسر کشور برگزار می شود. در استان فارس نیز همزمان با این پویش ملی، برنامه های ویژه ای در راستای تحقق این شعار و ارتقای سامت غذایی خانواده ها آغاز شده است.