کد مطلب: 194824

یکشنبه 5 مرداد 1399 18:47

در قالب یک مقاله بررسی شد؛

توصیه های ضد انعقادی در کودکان برای روزهای کرونایی

یک مجمع محلی از متخصصان بیماری کودکان، توصیه‌هایی را برای کودکان بستری در بیمارستان با کووید ۱۹ ارائه کرده است: در زمین پایش و ارزیابی آزمایشگاهی، توصیه می‌شود از شمارش کامل خون (CBC) با تعداد پلاکت، فیبرینوژن، زمان پروترومبین، D-dimer در هنگام پذیرش و سریال برای نظارت استفاده شود. در زمینه تصویربرداری؛ در صورت عدم وجود علائم بالینی ترومبوآمبولی وریدی، تصویربرداری پایه یا نظارتی نیاز نیست. اگر به یک واقعه ترومبوآمبولیک یا آمبولی ریوی به‌شدت مشکوک هستند، ممکن است تصویربرداری قبل از شروع درمان ضد انعقادی لازم نباشد. در زمینه ارزیابی خطر ترومبوزیز؛ توصیه می‌شود که کلیه کودکان بیمار بستری برای مدیریت عفونت SARS-CoV-۲ پس از بستری به‌طور روزانه ازنظر خطر ترومبوتیک ارزیابی شوند. توصیه می‌شود در صورت لزوم برای کلیه بیماران در معرض خطر ترومبوز با عفونت SARS-CoV-۲ پروفیلاکسی مکانیکی و یا دارویی شروع شود. مدیریت دارویی: اگر پیشگیری ازنظر فارماکولوژیک نشان داده شود، هپارین با وزن کم مولکولی را توصیه می‌کنند. درمان ضد انعقادی برای بیمارانی که قبل از بستری از درمان ضد انعقادی استفاده می‌کردند و برای بیماران مبتلا بسیار مظنون یا اثبات‌شده به VTE توصیه می‌شود. درمان ترومبولیتیک: درمان با ترومبولیتیک می‌تواند برای بیماران مبتلابه آمبولی ریوی همودینامیک ناپایدار یا ترومبوز ورید عمقی تهدیدکننده اندام در نظر گرفته شود. به‌طورکلی، پیشنهاد می‌شود که تصمیم‌گیری در مورد درمان با ترومبولیتیک یک رویکرد هماهنگ باشد که شامل گروه مراقبت‌های ویژه، هماتولوژیست‌ها و مداخله گران باشد.

نام مجله: Pediatric Blood &Cancer

زمان انتشار: 15 May 2020

زمان انجام مطالعه: 2020

گروه بندی حوزه مقاله: بالینی

حوزه مورد مطالعه: درمانی

نوع مطالعه: تحلیل مشاهده ای

نتیجه گیری از مطالعه:

مطالعه حاضر با دانش فعلی بیماری کووید ۱۹ در بزرگ‌سالان و درک بهای خطر ابتلا به ترومبوز در کودکان، توصیه‌های اولیه‌ای را برای ارزیابی آزمایشگاهی و تصویربرداری، ارزیابی خطر ترومبوتیک و درمان ضد انعقادی ارائه داده است. با افزایش تجربیات محققان در زمینه بیماری کووید ۱۹ در کودکان، اطلاعات بیشتری جمع‌آوری می‌شود که احتمالاً منجر به اصلاح توصیه‌های ارائه‌شده می‌شود. مطالعه حاضر توصیه‌های نهادی و محلی خود را بر اساس بررسی ها و توصیه‌های انجمن خون‌شناسی ارائه می‌دهد.

توصیه های منتج از نتایج مطالعه: مطالعات ادعا می‌کنند که بیماری شدید حاصل از عفونت SARS-CoV-2 در کودکان محدود اما پیش‌رونده است.

درس آموخته ها:

این‌که آیا عفونت SARS-CoV-19 منحصراً خطر ترومبوز را در هنگام بیماری بحرانی در کودکان در پی دارد یا نه هنوز ناشناخته است، اما گزارش‌ها در بزرگ‌سالان یک فنوتیپ پروترومبوتیک را پیشنهاد می‌کند. بسیاری از عوامل خطر اضافی استعداد ابتلا به ترومبوز برای کودک پذیرش‌شده با بیماری کووید 19 نیز در این مطالعه در نظر گرفته شد بنابراین ارزیابی خطر در کودکان با نظر گرفتن پیشگیری‌های درمان ضد انعقادی می‌بایست از همان ابتدای پذیرش بیمار و به‌طور روزانه انجام شود.

نشانی مقاله انگلیسی: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pbc.28485