آخرین اخبار از همه گیری کرونا ویروس

تصویر آخرین اخبار از همه گیری کرونا ویروس
آخرین آمار مبتلایان، فوتی‌ها و بهبود یافتگان کرونای جهان

طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۶۰۷ هزار و ۴۱۵ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۲۱۸ میلیون و ۵۱۱ هزار و ۸۴۲ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۸ هزار و ۹۵۷ نفری در یک روز به تعداد چهار میلیون و ۵۲۳ هزار و ۲۲۷ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۹۵ میلیون و ۳۲۹ هزار و ۴۰۴ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۴۰ میلیون و ۱۱۴ هزار و ۹۹ نفر (۱۵۶ هزار و ۳۲ نفر)

۲. هند ٣٢ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۸۹۲ نفر (۴۳ هزار و ۷۲ نفر)

۳. برزیل ۲۰ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۸۶۷ نفر (۲۵ هزار و ۵۸۶ نفر)

۴. روسیه شش میلیون و ۹۱۸ هزار و ۹۵۶ نفر (۱۷ هزار و ۸۱۳ نفر)

۵. فرانسه شش میلیون و ۷۵۶ هزار و ۷۰۸ نفر (۱۹ هزار و ۴۵۶ نفر)

۶. بریتانیا شش میلیون و ۷۸۹ هزار و ۵۸۱ نفر (۳۲ هزار و ۱۸۱ نفر)

۷. ترکیه شش میلیون و ۳۸۸ هزار و ۳۳۱ نفر (۲۱ هزار و ۸۹۳ نفر)

۸. آرژانتین پنج میلیون و ۱۸۵ هزار و ۶۲۰ نفر (۶ هزار و ۷۳۱ نفر)

۹. ایران چهار میلیون و ۹۹۲ هزار و ۶۳ نفر (۳۱ هزار و ۳۱۹ نفر)

۱۰. کلمبیا چهار میلیون و ۹۰۹ هزار و ۸۶ نفر (یک هزار و ۸۲۳ نفر)

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۶۷۵ هزار و ۹۱۰ نفر (یک هزار و ۲۳۲ نفر)

۲. برزیل ۵۸۰ هزار و ۵۲۵ نفر (۴۶۲ نفر)

۳. هند ۴۳۹ هزار و ۰۵۴ نفر (۲۰۵ نفر)

۴. مکزیک ۲۵۸ هزار و ۴۹۱ نفر (۳۲۶ نفر)

۵. پرو ۱۹۷ هزار و ۴۲۹ نفر (۵۴ نفر)

۶. روسیه ۱۸۳ هزار و ۳۴۳ نفر (۷۹۵ نفر)

۷. بریتانیا ۱۳۳ هزار و ۴۹۱ نفر (۴۸ نفر)

۸. اندونزی ۱۳۲ هزار و ۵۴۵ نفر (۵۳۲ نفر)

۹. ایتالیا ١٢٩ هزار و ۱۴۶ نفر (۵۳ نفر)

۱۰. کلمبیا ١٢٤ هزار و ۸۸۳ نفر (۷۲ نفر)

ایران در این فهرست با ۱۰۷ هزار و ۷۹۴ نفر فوتی و ۶۴۳ فوتی جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

کد خبر 518678

197826