فهرست جدید آزمایشگاه های تشخیص کرونا اعلام شد

تصویر فهرست جدید آزمایشگاه های تشخیص کرونا اعلام شد
فهرست جدید و به روزرسانی شده آزمایشگاه‌های تشخیص کرونا، ویرایش 1400/02/07

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز چهارشنبه اعلام کرد: تعداد کل آزمایشگاه های مجاز تشخیص مولکولی کووید۱۹ در سراسر کشور ۲۷۰ آزمایشگاه است و تعداد ۱۹۲ واحد از این آزمایشگاه ها، آزمایش تشخیص مولکولی کووید ۱۹ را برای مسافران برون مرزی نیز انجام می دهند.

آخرین فهرست آزمایشگاههای دارای مجوز انجام آزمایش تخصصی تشخیص مولکولی کووید ۱۹ را می توانید مشاهده کنید.

197325