توصیه های تغذیه ای به سالمندان در روزهای کرونایی

تصویر توصیه های تغذیه ای به سالمندان در روزهای کرونایی
رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، به تشریح مهم ترین پروژه های در دست اجرا با محوریت سالمندان کشور پرداخت.

محسن شتی، با اشاره به اجرای پروژه‌هایی با موضوع سلامت سالمندی، به خبرنگار مهر، گفت: مهم‌ترین آنها پروژه دانشگاه سالمندی یا همان سومین نسل سنی است که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران کلید خورده است.

وی افزود: با کمک اساتید سالمند شناسی قدم‌های خوبی در این پروژه برداشته شده و به سمت بومی سازی و طراحی ساختار اجرایی مناسب در حرکت است.

رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، به پروژه نظام ثبت موارد سقوط سالمندان به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های در دست اقدام دانشگاه علوم پزشکی ایران اشاره کرد و گفت: این پروژه نیز با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه علوم پزشکی یزد اجرا می‌شود.

شتی، در ادامه به پروژه پیمایش رفتاری سالمندان در اپیدمی کرونا اشاره کرد و افزود: این برنامه نیز با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال اجرا است.

196175