تاکید استاندار تهران بر تشریک مساعی دستگاه های اجرایی جهت اجرای محدودیت های کرونایی؛ دورکاری در شهرهای نارنجی و قرمز استان تهران، ارائه خدمات ضروری به مردم را به تعویق نیندازد

تصویر تاکید استاندار تهران بر تشریک مساعی دستگاه های اجرایی جهت اجرای محدودیت های کرونایی؛ دورکاری در شهرهای نارنجی و قرمز استان تهران، ارائه خدمات ضروری به مردم را به تعویق نیندازد
استاندار تهران با اشاره به لزوم تشریک مساعی دستگاه های اجرایی جهت اجرای محدودیت های کرونایی تاکید کرد: دورکاری در شهرهای نارنجی و قرمز استان تهران، ارائه خدمات ضروری به مردم را به تعویق نیندازد.

به گزارش وبدا، انوشیروان محسنی بندپی در جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت استان تهران با اشاره به محدودیت های جدید کرونایی از اول آذرماه اظهار داشت: طبق تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا و بخشنامه سازمان اداری و استخدامی از اول آذرماه در شهرهای نارنجی دورکاری ۵۰ درصدی و در شهرهای قرمز دورکاری دو سوم کارمندان اعمال می شود.

وی تاکید کرد: حفظ سلامت شهروندان اولویت اصلی است، از این رو اقدامات لازم جهت رعایت محدودیت های جدید کرونایی پیگیری می شود تا بتوانیم از این وضعیت عبور کنیم.

استاندار تهران ادامه داد: تشریک مساعی لازم در دستگاه های اجرایی انجام شود تا دورکاری کارمندان تاثیری در خدمت رسانی به مردم نداشته باشد، ضمن اینکه ارائه خدمات به صورت الکترونیکی توسط دستگاه های اهمیت مضاعفی دارد.

محسنی بندپی سپس خاطرنشان کرد: با تفکیک اقدامات ضروری و غیرضروری دستگاه ها باید زمینه کمترین حضور کارمندان و بالاترین راندمان کاری فراهم شود.

195840