در قالب یک مقاله بررسی شد؛

جراحی تومورهای پوستی در زمان شیوع کووید-۱۹ چگونه انجام شود؟

تصویر جراحی تومورهای پوستی در زمان شیوع کووید-۱۹ چگونه انجام شود؟
در زمان شیوع بیماری کووید-19 به دلیل اشغال تخت‌های بیمارستانی و کاهش مراجعات مردم به مراکز درمانی بعضی از جراحی‌ها کاهش‌یافته است این موضوع شامل کاهش در جراحی تومورهای پوستی نیز می‌شود، هدف از این مطالعه ارائه یک راهکار مناسب جهت مدیریت این نوع از جراحی‌ها است.

در نتیجه گیری از مطالعه:

با معاینه بالینی مناسب و دقیق و ترسیم وضعیت رشد تومورها مهم است که معاینات را به‌منظور به حداقل رساندن تعداد بیمارانی که در سالن انتظار در کنار هم هستند به حداقل برسد. کلیه بیماران قبل از مراجعه به کلینیک باید از اسکن دمای بدن بدون تماس استفاده کنند (دمای بدن باید کمتر از ۳۷.۵ درجه سانتی‌گراد باشد) و فرم مشخصی را تکمیل کنند و اعلام کند که هیچ علائمی مانند آنفولانزا نداشته و در دو هفته گذشته با COVID-۱۹ مثبت تماس نداشته باشد. علاوه بر این، بیماران نیاز به پوشیدن ماسک صورت و دستکش دارند و در صورت لزوم وسایل حفاظت فردی در زمان انجام عمل نیز پوشیده شود. ماسک‌های FFP۲ برای همه موارد تماس نزدیک و رودررو با بیماران مانند اقدامات جراحی انجام‌شده در ناحیه سر و گردن ضروری است.

نام مجله: Wiley

زمان انتشار: June , 2020

زمان انجام مطالعه: 2020

گروه بندی حوزه مقاله: بالینی

حوزه مورد مطالعه: درمانی

نوع مطالعه: تحلیل مشاهده ای

جمعیت مورد مطالعه: افراد دارای ضایعه‌های پوستی کاندید عمل جراحی

نتیجه گیری از مطالعه:

با معاینه بالینی مناسب و دقیق و ترسیم وضعیت رشد تومورها مهم است که معاینات را به‌منظور به حداقل رساندن تعداد بیمارانی که در سالن انتظار در کنار هم هستند به حداقل برسد. کلیه بیماران قبل از مراجعه به کلینیک باید از اسکن دمای بدن بدون تماس استفاده کنند (دمای بدن باید کمتر از ۳۷.۵ درجه سانتی‌گراد باشد) و فرم مشخصی را تکمیل کنند و اعلام کند که هیچ علائمی مانند آنفولانزا نداشته و در دو هفته گذشته با COVID-۱۹ مثبت تماس نداشته باشد. علاوه بر این، بیماران نیاز به پوشیدن ماسک صورت و دستکش دارند و در صورت لزوم وسایل حفاظت فردی در زمان انجام عمل نیز پوشیده شود. ماسک‌های FFP۲ برای همه موارد تماس نزدیک و رودررو با بیماران مانند اقدامات جراحی انجام‌شده در ناحیه سر و گردن ضروری است.

نشانی مقاله انگلیسی: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dth.13873

194467